Preken

Licht!

Licht! is het jaarthema van Het Baken in het seizoen 2023-2024. We denken na over hoe we de naam van ons kerkgebouw en onze gemeente eer aan doen: Hoe zijn we in onze omgeving een baken dat het licht van Jezus aansteekt en verspreidt? Op deze pagina worden in de loop van het seizoen de themapreken geplaatst met daarbij een verwerkingssuggestie voor de kring. 

Titel Bijbelgedeeltes Preek Presentatie Verwerking
De kerk is missionair of zij is niet Matteüs 28: 19-20
Meedoen in Gods missie Johannes 3: 16
Zout en licht - de wereld kan niet zonder jou Matteüs 5: 13-16
Erop uit gestuurd om te getuigen Handelingen 1: 8
De boer op met het evangelie Matteüs 25: 14-30