Kerkdienst meemaken

Het belangrijkste van de kerkdienst is het eren van onze goede God. Dit doen wij door te luisteren naar het Woord van God (de bijbel en de preek), met elkaar te zingen en te bidden. Graag willen we zo groeien in het geloof. De kerkdienst is er voor jong en oud. Voor God zijn we allemaal even belangrijk.

Wij komen iedere zondagochtend om 10 uur naar de kerk om naar Gods woord te luisteren. U bent altijd welkom om een kerkdienst bij te wonen en u kunt meelezen en zingen via de tekst op de beamer. Voel je vrij om onze gastvrouw of gastheer aan te spreken in de hal. Zij zijn te herkennen aan hun bordje 'Welkom'.

We beginnen de kerkdienst met een welkom van de kerkenraad, ons votum en de groet van God. Tijdens de dienst zingen we samen psalmen en liederen en lezen uit de Bijbel.  Een predikant houdt een preek (overdenking) en we danken en bidden samen. Regelmatig luisteren we naar de leefregels van God en belijden we ons geloof. Aan het einde van de dienst is er een collecte en ontvangen we de zegen van God.

Kerkdienst gemist