Preken

Kerkelijk jaar

In de kerk volgen we een eigen jaartelling, opgebouwd rond sleutelmomenten in het leven van Jezus. De tijd vooraf aan Jezus' geboorte heet Advent (letterlijk: Hij komt eraan). Daarna is er Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Elk jaar begint de cyclus opnieuw. Hieronder vind je een aantal preken die horen bij een van deze 'christelijke feestdagen'. 

Titel Bijbelgedeeltes Preek Presentatie Verwerking
Komt het ooit goed? (Advent) Jesaja 40: 1-11  
Ik geloof een eeuwig leven (Advent) Jesaja 65: 17-25  
Verlossing begint in de marge (Advent) Lukas 1: 26-56  
God komt in kwetsbaarheid (Kerst) Lukas 2: 7  
God met ons - de essentie van Kerst (Kerst) Matteüs 1: 23  
God wordt mens (Kerst) Johannes 1: 14  
Gods grootste cadeau! (Kerst) Titus 2: 11  
Ik ben het, laat hen dan gaan (Goede Vrijdag) Johannes 18: 8  
Hij stierf in mijn plaats (Goede Vrijdag) Lukas 23: 25  
Om je kapot te lachen (Goede Vrijdag) Matteüs 27: 42  
De lach door je tranen heen (Pasen) Johannes 20: 15  
Hoop in bange tijden (Pasen) Johannes 11: 25a  
Pasen brengt je van je stuk (Pasen) Marcus 16: 8  
De blikrichting verlegd (Hemelvaart) Handelingen 1: 11  
Met Jezus in de hemel kun je hier op aarde verder (Hemelvaart) Johannes 14: 1-3  
Gods adem in jouw leven (Pinksteren) Handelingen 2: 1-13  
Hoe krijg je de Geest? (Pinksteren) Handelingen 2: 37-39  
De Geest krijgt mensen aan de praat (Pinksteren) Handelingen 2: 16  
Samen op weg (Hemelvaart) Hebreeën 10: 19-25