Met Petrus achter Jezus aan

Hij is de meest bekende discipel van Jezus. Zijn naam is Petrus, Simon Petrus. Simon was zijn Joodse naam. Petrus zijn Griekse. Rots betekent die naam. Jezus noemde Petrus de rots waarop Hij zijn kerk zou bouwen.

In de Bijbel staan veel verhalen met Petrus in een belangrijke rol. Ze vertellen over hoe hij op Jezus reageerde, wat hij meemaakte toen Hij Jezus ging volgen. Er waren hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Voor Jezus, maar ook voor hemzelf. Via Petrus krijg je veel mee over Jezus en ook over wat het betekent om een volgeling van Hem te zijn. Daarom heb ik een prekenserie gemaakt met de titel ‘Met Petrus achter Jezus aan’.

Je vindt de preken die ik op Petrus maakte op de pagina preken.

Maurits Oldenhuis
Alle nieuwsberichten