Fusie GKV en NGK

Op 1 mei 2023 zijn de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde kerken samen verder gegaan als één kerkverband: de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Als kerkenraad zijn we blij met het samengaan. Het is mooi om een hernieuwde eenheid te ervaren, zeker als je je realiseert hoe vaak in de geschiedenis van ons kerkverband het verleden sprake was van onenigheid en splitsingen. Met het weer samengaan van onze kerken geven we een mooi signaal af, dat het vieren waard is.

We zullen zondag 14 mei a.s. in de dienst aandacht besteden aan het samengevoegde kerkverband. In onze classis verwelkomen we de NGK kerken van Zoetermeer en Alphen aan de Rijn. We willen hen feliciteren met dit feit en welkom heten. Daarom zal er op 7 mei voor en na de eredienst gelegenheid zijn om uw groet en/of wens op te schrijven op een grote kaart.

Rosine Nieuwlaat
Alle nieuwsberichten