De Tien Geboden

Mozes ontving op de berg Sinaï de 10 geboden; De wet van God. Veel mensen vinden de tien geboden een stel beklemmende, bekrompen regels. Maar als je er beter naar kijkt, kun je zien dat er een hele goede gedachte achter zit. God heeft de tien geboden met een duidelijk doel gegeven: een harmonisch samenleven tussen God en mensen en mensen onderling.

De tien geboden zijn eigenlijk tien 'natuurlijke' regels, waardoor een samenleving opgebouwd kan worden, waarin mensen niet alleen maar voor zichzelf leven. Deze wet voorkomt dat het recht van de sterkste geldt. Deze wet zorgt ervoor dat als iedereen ernaar zou handelen, allereerst de Schepper van alle dingen geëerd wordt, zoals Hij dat wil. Bovendien worden er geen mensen meer beschadigd.

 • Geen andere goden voor Mijn aangezicht houden: God is de enige God, in anderen is geen vertrouwen te stellen.
 • Geen beelden aanbidden, voortbouwend op het eerste: alleen God kan voorzien in de behoeften van de mens.
 • Zijn Naam niet ijdel gebruiken: niet vloeken, God niet beledigen.
 • Gedenk de Sabbatdag: één dag in de week rusten van het gewone werk, en uitrusten/aanbidden, dat is heilzaam voor de maatschappij.
 • Eer uw vader en uw moeder: Deze wet 'regelt' de onderlinge verhoudingen. In een samenleving zijn gezagsverhoudingen nodig, dan kun je ervoor zorgen dat het noodzakelijke gebeurt.
 • Gij zult niet doodslaan: In een samenleving waarvan je weet dat niemand je naar het leven staat, voel je je veilig.
 • Gij zult niet echtbreken: Trouw in het huwelijk zorgt voor een gezonde situatie om kinderen op te voeden, en een veilige, intieme 'thuisbasis'.
 • Gij zult niet stelen: Iedereen kan zijn bezittingen met gerust hart beheren.
 • Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste: laster en roddel komen niet meer voor, er worden geen onwaarheden de wereld in geholpen: veilig
 • Gij zult niet begeren: wees tevreden met wat je hebt. Niet alleen de vorige regels niet overtreden met de daad, maar ook niet in gedachten.

Jezus heeft de 10 geboden samengevat in twee dingen:

 1. God liefhebben
 2. Je naaste liefhebben