Fisher Wilson orgel

Het orgel is in grote lijnen een goede representant van de vroeg-Victoriaanse orgelbouwperiode (eerste helft van de 19eeeuw), en is gemaakt in 1842, en daarmee 160 jaar oud. Het instrument is gemaakt door de orgelbouwer N. Fisher, voor de meeste mensen een volstrekt onbekende. Het pijpwerk is gemaakt door een zekere Wilson, waarvan de naam op het pijpwerk met grote regelmaat is terug te vinden. Het klankkarakter kunt u natuurlijk het beste zelf ervaren, maar voor de liefhebber: de klank wordt gevormd door een stevige, maar belijnde grondtoon, met daarnaast een fraaie boventoonontwikkeling die al vanaf de open Diapason 8ft inzet.

Het orgel is in 1893 en 1960 technisch onder handen genomen. Daarbij zijn een aantal onderdelen aangepast aan de toenmalige smaak en stijl. Het orgel zoals het in Wirdum stond is in 1992 teruggebracht (gereconstrueerd) naar de oorspronkelijke bedoelingen van Fisher. Daartoe zijn er drie registers die in 1893 zijn bijgeplaatst vervangen, namelijk de Trumpet, de Sesquialtra-Cornet (reconstructie) en de Bourdon 16 ft. De originele orgelkas is rond de daarop volgende eeuwwisseling verloren gegaan. Daarom is begin 1900 een nieuwe kas gemaakt, helaas met een matige kwaliteit. De kwaliteitsproblemen en de nieuwe situatie in de kerk te Wirdum hebben geleid tot de bouw van een nieuwe orgelkas, waarvoor een bestaand front is gebruikt dat afkomstig is van een orgel gebouwd voor Napoleon III. De details van het houtwerk zijn verder in stijl vervaardigd.

Een orgel met historie, een kwalitatief hoogwaardig orgel, en een orgel dat destijds ontworpen is voor de gemeentezang. Hiervoor wordt het orgel vandaag nog steeds voornamelijk ingezet, al worden met het instrument ook regelmatig concerten gegeven.

Dispositie

Great

Open Diapason 8 ft.
Dulciana 8 ft.
Stop Diapason Bass 8 ft.
Stop Diapason Treble 8 ft.
Principal 4 ft.
Fifteenth 2 ft.
Sesquialtra Bass 3 rks.
Cornet Treble 3 rks.

Swell

Double Diapason 16 ft.
Open Diapason 8 ft.
Stopped Diapason 8 ft.
Principal 4 ft.
Trumpet 8 ft.

Pedal

Bourdon 16 ft.

3 koppels; II+II 4'
Stemming: Young