God - Wie is Hij eigenlijk?

Schepper

Wij geloven dat God de wereld heeft geschapen. Wij noemen Hem Vader. Daar zit in: Hij staat aan het begin van de hele wereld en van alle leven op aarde. Het betekent ook: Hij zorgt als een Vader voor mensen. In mensenlevens kan er veel kapot gaan. En in de wereld is het vaak een troep. Maar God keert zijn schepping niet de rug toe. Hij is trouw aan de wereld en aan mensen.

Redder

De wereld heeft verlossing nodig. Bij God mag je daarom ook denken aan de Zoon. Jezus heet Hij. Jezus gaf er zijn eigen leven voor om verlossing te brengen voor onze wereld en voor alle mensen die erop wonen. Soms is het moeilijk om je iets bij God voor te stellen. Jezus laat zien wie God is: liefdevol en trouw. Kijk naar Jezus en je leert God kennen zoals Hij is.

Bezieler

Bij God mag je ook denken aan de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft inspiratie en bezieling. Hij neemt je leven in beslag. Hij helpt je om goed te leven, op de manier die God graag wil. Drie keer God. Dat klinkt ingewikkeld. Je kunt ook zeggen: God is een veelzijdige God aan wie een heleboel moois valt te ontdekken.

Open hart

Als er één ding is dat je vooral over God moet weten, dan is het dit: Hij houdt van alle mensen. Je hoeft niet een perfect mens te zijn om door Hem geliefd te worden. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en hoe je leven er ook uit ziet: bij God vind je altijd een open hart

Kerkdienst

Op zondag komen we samen in de kerk. Dan vieren we dat God is zoals Hij is: trouw, liefdevol en met een open hart voor mensen. We zingen en bidden. We luisteren naar een preek waarin de Bijbel wordt uitgelegd. Alles bij elkaar is het bedoeld om onze band met God sterker te maken. Als jij meer over God wilt ontdekken, kom eens langs. Je bent welkom, al was het alleen maar om te weten hoe een kerkdienst gaat.