De bijbel, wat moet je ermee?

Bijzonder boek

De Bijbel is de basis voor ons leven en voor onze kerk. Wij geloven dat God zelf ons in de Bijbel aanspreekt. De Bijbel is eigenlijk meer een bibliotheek van allemaal verschillende boeken en boekjes bij elkaar: geschiedenisverhalen, brieven, gedichten, van alles. Sommige stukken zijn al zo’n 3000 jaar oud. De jongste stukken komen uit de eerste eeuw na Christus. Maar toch vertelt de Bijbel van a tot z hetzelfde verhaal: God spreekt zijn liefde uit aan de hele wereld. Je kunt de Bijbel de liefdesbrief van God aan mensen noemen.

Indeling

De Bijbel heeft twee delen: Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament gaat het Gods band met het volk Israël: je leest er over de geschiedenis van Israël, over profetieën die voor hen bestemd waren. Je kunt er ook liederen vinden die mensen zongen, en boeken met richtlijnen voor een goed leven. Daarnaast is er het Nieuwe Testament. Dit deel vertelt over Jezus. In de evangeliën, de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament, wordt het leven van Jezus beschreven. Daarna zijn er vooral brieven die christenen aan elkaar schreven.

Leestip

Misschien is de Bijbel een onbekend boek voor je en zou je er wel iets meer over willen weten. Leestip: Begin in het midden: de levensbeschrijvingen over Jezus – Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Vandaar uit kun je terug naar het begin: Genesis. Je leest er over het begin van hemel en aarde. Psalmen in het Oude Testament en brieven in het Nieuwe Testament helpen je ook goed verder in het ontdekken van de Bijbelse boodschap. Belangrijk: gebruik een goede vertaling! Zelf gebruiken wij De Nieuwe Bijbelvertaling 2021. Wil je een makkelijker vertaalde versie: De Bijbel in Gewone Taal. Wij helpen je trouwens ook graag verder.