Preken

Vruchten van de Geest

De Heilige Geest verandert mensen. Hij maakt een mooi mens van jou. Je gaat steeds meer en meer lijken op Jezus, in je doen en laten dan. In Galaten 5 somt Paulus een heel rijtje 'vruchten van de Geest' op. Hieronder staan preken over deze vruchten van de Geest, per preek een vrucht.

Titel Bijbelgedeeltes Preek Presentatie Verwerking
God wil van jou een mooi mens maken Galaten 5: 22-23  
Liefde Galaten 5: 22  
Vreugde Filippenzen 4: 4  
Vrede Kolossenzen 3: 15  
Geduld Jakobus 5: 7  
Vriendelijkheid en goedheid Lukas 6: 35  
Trouw Psalm 103  
Zachtmoedigheid MatteĆ¼s 11: 28-30  
Zelfbeheersing 1KorintiĆ«rs 9: 24-27