Preken

Met Petrus achter Jezus aan

Hij is de bekendste discipel en apostel: Simon Petrus. In de Bijbel staan veel verhalen waarin Petrus een grote plek inneemt. Als je deze verhalen op je laat inwerken, kom je veel te weten over wat het betekent om Jezus te volgen. Hieronder vind je preken over een aantal van deze verhalen, die in het voorjaar van 2023 zijn gehouden onder de titel 'Met Petrus achter Jezus aan'. 

Titel Bijbelgedeeltes Preek Presentatie Verwerking
Alles begint met roeping Marcus 1: 16-20  
Gevangen om zelf te vangen Lukas 5: 1-11  
Wie is Jezus volgens jou? Marcus 8: 27-38  
Alles komt in een ander licht te staan Marcus 9: 2-10  
Op weg naar geweldloos samenleven Marcus 10: 43-45  
Jezus vangt je op MatteĆ¼s 14: 22-33  
Mag Ik jouw voeten wassen? Johannes 13: 6-10  
Zonder ons, maar voor ons - zo ging Hij Marcus 14: 32-42  
Laat je vangen in zijn blik (Goede Vrijdag) Lukas 22: 61  
Wat zie jij in dat open graf? (Pasen) Johannes 20: 8-9