Preken

Liturgie van je leven

Wij houden ons dit seizoen bezig met liturgie als de manier om God te aanbidden. God aanbidden doen we in de kerk. Maar ook daar omheen. Aanbidding van God gebeurt in je hele leven. Liturgie is een 'way of life'. Waar vinden we in onze volle levens plekken van aanbidding, momenten om God dichtbij te laten komen? Laat je aansteken met het vuur van de liturgie, zodat het je hele leven gaat doorgloeien!

Titel Bijbelgedeeltes Preek Presentatie Verwerking
Wat doe je in de kerk? Efeziërs 3, Lukas 10, 1Korintiërs 14
Liturgie wil impact hebben Exodus 19, Hebreeën 12: 18-24
Liturgie wil je veranderen Jesaja 55: 1-3
Liturgie doe je samen Kolossenzen 3: 16
Liturgie gaat over je hele leven Romeinen 12: 1-2
Liturgie begint bij jezelf Spreuken 4: 23